Nationale tuinvogeltelling

De Nationale Tuinvogeltelling is begonnen! Door het hele land tellen duizenden mensen dit weekend een half uur lang de vogels in hun tuin of op hun balkon. Deze tellingen zijn heel waardevol; met deze informantie kunnen de Vogelbescherming en SOVON vogels beter helpen en beschermen.

Doe ook mee; het is leuk en nuttig! Je kunt je telling invoeren vanaf vandaag 12:00 tot maandag 12.00 uur via de web-app MijnTuinvogeltelling; mijntuinvogeltelling.nl.

Diverse tuinvogels
Bron: Vogelbescherming Nederland

Kijk voor meer informatie op https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/hoe-werkt-het. Veel telplezier!

Uitslag wintertelling ooievaars

De telling is voorbij! In het hele land hebben vrijwilligers de omgeving afgespeurd naar overwinterende ooievaars. In totaal kreeg men zo’n 900 ooievaars in het vizier. Volgens de organisator STORK is opvallend aan deze telling dat er veel grotere groepen werden waargenomen, en minder ‘losse’ ooievaars. Hier is een logische verklaring voor: bij vorst gaan ooievaars vaak massaal naar plekken waar er wél voedsel te vinden is, bijvoorbeeld bij afvalverwerkers.

En de Zegveldse ooievaars? Die waren afgelopen weekend in geen velden of wegen te bekennen. Kennelijk was er elders meer voedsel te vinden. Alleen op de Molenweg waren er drie waarnemingen, hoogstwaarschijnlijk van één en dezelfde ooievaar.

Ooievaar op sloot in Zegveld

Weet u waar de andere ooievaars afgelopen weekend uithingen? We horen het graag; stuur ons even een mailtje op info@ooievaarszegveld.nl