De ooievaar

Wat is het belangrijkste VOEDSEL voor ooievaars?

Ooievaars eten voornamelijk regenwormen, dit vormt het stapelvoedsel. Daarnaast zullen ooievaars allerlei ander dierlijke prooien pakken die niet te moeilijk te bemachtigen zijn. Een ooievaar foerageert traag. Hij stapt door het weiland en raapt als het ware de prooien op. Die prooien moeten ook traag zijn. Denk daarbij aan slakken, allerlei larven, meikevers en andere trage insecten. Ook worden kleine zoogdieren zoals muizen en mollen gepakt.

Eten ooievaars veel kikkers?

Het vangen van kikkers is minder makkelijk dan het lijkt. Een kikker springt tijdig de sloot in en een ooievaar gaat er vervolgens niet achter aan. Daar is hij te ‘lui’ voor en bovendien vangt een ooievaar zijn prooien liever op het droge. Een kikker midden in een weiland moet wel een beetje oppassen. Ooievaars eten dus helemaal niet zoveel kikkers.

Eten ze vis?

Het kunnen vangen van vissen is alleen weggelegd voor specialisten. Een blauwe reiger is zo’n specialist, een ooievaar niet. De snavelrand van een reiger is gekarteld, waardoor een vis goed vast te houden is. De ooievaarssnavel heeft een gladde binnenrand, glibberige en tegenspartelende prooien kunnen makkelijk ontsnappen. Als ooievaars langs een slootkant foerageren zijn ze dus niet op zoek naar vis, maar naar wormen, slakken, larven en insecten.

Eten ze ook weidevogels?

Ooievaars eten vrijwel geen weidevogels. De jonge weidevogels zijn de ooievaar te vlug af, ze zullen tijdig vluchten en zich verborgen houden. De ‘luie’ ooievaar gaat er niet achteraan. Natuurlijk zal een ooievaar een jonge weidevogel die bijvoorbeeld in een maaimachine geblesseerd is geraakt, wel nuttigen. Het probleem voor de weidevogel is dan niet de ooievaar, maar de maaimachine.

Moeten ooievaars worden bijgevoerd?

Ooievaars hoeven in de zomer niet te worden bijgevoerd. Er is dan voldoende natuurlijk voedsel te vinden. Natuurlijk kunnen er ook tijden van schaarste zijn. Dan krijgen ook de ooievaars het moeilijker. Als dit tijdens het broedseizoen gebeurt, dat zal het broedsucces lager zijn. Waar men dat niet wil, wordt wel eens bijgevoerd. In de winter blijft een deel van de ooievaarspopulatie in Nederland. Zolang en geen gesloten sneeuwdek is en de vorst niet te lang aanhoudt, zullen ooievaars zich redelijk goed redden. Als de winter strenger wordt, dan is bijvoeren nodig om de ooievaars te laten overleven.

Welk voedsel krijgen ooievaars die in gevangenschap leven?

Ooievaars in gevangenschap worden meestal gevoerd met eendagskuikens. Dit is het meest volwaardig gebleken. Soms wordt ook met vis bijgevoerd.

Wat heeft op trek gaan met voedsel te maken?

Alles! Dierlijk voedsel wordt in de winter schaarser. Door op trek te gaan, blijf je eventueel voedselgebrek voor. Ooievaars kunnen niet in de toekomst kijken, ze weten niet of er een strenge winter aan komt. Ze vertrekken dus al lang voordat voedselgebrek zich aandient. Augustus is de vertrekmaand vanuit Nederland.

Sterven veel ooievaars door voedselgebrek?

Het is moeilijk hier getallen over te noemen. Er sterven ongetwijfeld ooievaars tijdens de trek door voedselgebrek, maar vaak zijn er andere doodsoorzaken. Elektrocutie in Frankrijk is heel berucht.

Hoe kun je te weten komen wat ooievaars eten?

Ooievaars produceren braakballen. Door die braakballen te onderzoeken, kun je veel te weten komen over het voedselpatroon. Er worden zelden botjes aangetroffen, omdat het maagzuur van ooievaars zo sterk is, dan botjes verteren. Wel worden er veel keverschildjes gevonden. Ook zitten de braakballen vol met borstelharen van wormen.

Bron: Website STORK, copyright STORK.
Op deze site geplaatst met toestemming van STORK